pielęgnacja zieleni

Dbamy o naszych klientów. Prace pielęgnacyjne wykonywane są starannie i czysto. Wiemy kiedy, co i jak przyciąć. Formujemy rośliny. Przycinamy żywopłoty. Wykonujemy cięcia pielęgnacyjne i prześwietlające.

Przeprowadzamy opryski ochrony roślin. Walczymy ze szkodnikami i chorobami. Ogród wymaga pielęgnacji niemal przez cały okres wegetacyjny.

Walczymy z chwastami ręcznie, mechanicznie i chemicznie – racjonalnie dostosujemy odpowiednie metody. Pomagamy jak radzić sobie z ogrodem i uczymy dobrych praktyk.

Dbamy o przyrodę. Wycięte, wyplewione i wygrabione resztki organiczne gromadzimy i kompostujemy na szkółce krzewów ozdobnych. Przekompostowane liście i trawę wykorzystujemy do produkcji podłoży ogrodniczych.

Możemy interwencyjnie wykosić nieużytki lub Twój trawnik.

Przeprowadzamy profesjonalną regenerację trawników, posiadamy do tego niezbędny sprzęt ogrodniczy.

wertykulacja trawnika

Wykonujemy wertykulację trawników – czyli aerację powierzchniową. Zabieg ten usuwa filc który powstaje z martwych pędów traw i resztek po koszeniu. Wertykulacja powinna być przeprowadzana raz w roku w okresie wiosennym w momencie rozpoczęcia wegetacji. Wertykulator dzięki pionowo rozmieszczonym nożom, usuwa część chwastów wieloletnich. Nacinając glebę wertykulatorem zapewniamy przewietrzenie warstwy korzeniowej, skutkiem czego jest lepsze rozkrzewienie i poprawienie ogólnej kondycji trawnika.

Jeśli Twój trawnik jest intensywnie eksploatowany z pewnością wymaga napowietrzania – aeracji wgłębnej. Zabieg ten polega na nakłuwaniu darni, zapewnia to korzenią dostęp powietrza, lepsze wchłanianie nawozów i odprowadzenie wody do głębiej sięgających korzeni. Aerację na mniejszych trawnikach przeprowadzamy z użyciem aeratora ręcznego rurkowego lub wału z kolcami. Na dużych trawnikach z łatwym wjazdem szerszego, cięższego sprzętu przeprowadzamy napowietrzanie aeratorem mechanicznym.

Piaskowanie to zabieg przeprowadzany po aeracji lub wertykulacji, potrzebny gdy darń jest mocniej zniszczona, a gleba słabo przepuszczalna. Piaskowanie zapewnia wypełnienie naciętych i podziurkowanych przestrzeni trawnika, polepsza przepuszczalność wodną, w wyniku tego zabiegu trawnik wypuszcza nowe korzenie i pędy rozłogowe.

Aby rośliny w Twoim ogrodzie były zdrowe, oprócz prawidłowego przycinania wymagają zrównoważonego nawożenia. Energia słońca, dwutlenek węgla i woda są niezbędne do fotosyntezy, ale żywe organizmy roślinne potrzebują także składników mineralnych, które czerpią z gleby. W ogrodach przydomowych jesienią grabimy liście, usuwamy martwe konary i gałęzie drzew, zbieramy ściętą trawę, opadające owoce i kwiaty, krótko mówiąc ograniczamy normalnie zachodzące w środowisku procesy gnilne, właśnie one są źródłem składników odżywczych. Dlatego nawożenie organiczne i mineralne jest niezbędne. Odpowiednio dobrane nawozy zaspokoją różne wymagania roślin sadzonych w naszych ogrodach. Damy im jeść. Zabiegi nawożenia poprzedzamy analizą zawartości składników mineralnych zawartych w glebie, dostosujemy nawozy oraz rozsądnie wymierzymy ich dawki.

Wykonujemy jesienne prace pielęgnacyjne w ogrodach. Wywozimy liście, przycinamy gałęzie, przesadzamy i zabezpieczamy rośliny przed zimowym mrozem i wiatrem.