Bielsko-Biała – murek z piaskowca, schody, przebudowa, odnowienie