Bielsko-Biała Hałcnów – murek z wapienia, trawnik z siewu