Bielsko-Biała Komorowice Krakowskie – klasyczny ogród przy podmiejskim dworku